Les dates à venir - Aankomende data

02 Mai-Mei 2021

La rentrée pour les plus de 13 ans. Plus d'infos dans la rubribrique actualité - Terug naar de rolschaatsen voor de meer dan 13 jaar. Meer infos in actualiteit.

04 Janvier-Januari 2021

La rentrée pour les moins de 13 ans  - terug naar de rolschaatsen voor de minder dan 13 jaar.